Khẩn trương công bố danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm rút ngắn thời gian thông quan

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc công bố danh mục hàng hóa và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu gửi tới Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Công an, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Khẩn trương công bố danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm rút ngắn thời gian thông quan
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương rà soát, xây dựng và công bố gồm:

Thứ nhất là danh mục hàng hóa và ghi mã số HS đối với các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo danh mục hàng hóa tại Phụ lục I và II ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

Thứ hai là danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch, kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan và hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra, xác nhận chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 7 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Đồng thời, yêu cầu các Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.