Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Khẩn trương ứng phó với bão số 1

Minh Hà

Ngày 17/7, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc có văn bản gửi các phòng nghiệp vụ, các Chi cục DTNN trực thuộc yêu cầu có các biện pháp chủ động ứng phó với cơn bão số 1.

Cục DTNN khu vực Đông Bắc yêu cầu các Chi cục DTNN trực thuộc tổ chức trực ban 24/24 giờ, chủ động bám sát diễn biến của bão để tích cực phòng, chống hiệu quả.
Cục DTNN khu vực Đông Bắc yêu cầu các Chi cục DTNN trực thuộc tổ chức trực ban 24/24 giờ, chủ động bám sát diễn biến của bão để tích cực phòng, chống hiệu quả.

Văn bản số 453/CDTĐB-KH&QLHDT ngày 17/7/2023 của Cục DTNN khu vực Đông Bắc nêu rõ: Thực hiện Công điện số 646/CĐ-TTg ngày 16/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 01/CĐ-TCDT ngày 17/7/2023 của Tổng cục DTNN, Cục DTNN khu vực Đông Bắc yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các chi cục DTNN trực thuộc triển khai công tác phòng, chống bão lụt như phương án đã đề ra.

Cùng với đó, các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, chủ động bám sát diễn biến của bão để tích cực phòng, chống hiệu quả; có phương án phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng ứng cứu khi có mưa bão, úng lụt nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản hàng hóa dự trữ quốc gia.

Tăng cường kiểm tra tài sản, kho chứa hàng dự trữ quốc gia; kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia, nhất là các điểm kho nằm tại các địa hình thấp, trũng có thể xảy ra ngập úng.

Bên cạnh các nội dung trên, Cục DTNN khu vực Đông Bắc yêu cầu các đơn vị đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, các chi cục trưởng chủ động triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng dự trữ quốc gia; đồng thời, có phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia; tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Để đảm bảo thực hiện phòng, chống bão hiệu quả, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đề nghị các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nếu có phát sinh, vướng mắc, những vấn đề vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo về Cục để theo dõi, chỉ đạo và có phương án xử lý kịp thời.