Khẩn trương vận hành thử nghiệm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

PV

Đã có 60 địa phương trên toàn quốc triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; đã tổ chức cấp hơn 3 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh tại 60 tỉnh, thành phố.

Bộ Công an khẩn trương đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020.
Bộ Công an khẩn trương đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020.

Đó là thông tin được công bố tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư (BCĐ 896) đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ 896, chiều ngày 7/4.

Tạo bước đột phá trong quản lý dân cư

Đề án 896 nhằm tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành, địa phương giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến. 

Tuy nhiên, đến nay việc thu thập thông tin dân cư vẫn chưa hoàn thành do nhiều người dân đăng ký thường trú ở địa phương này nhưng thực tế đang cư trú ở địa phương khác; phải điều chỉnh thông tin về nơi cư trú của công dân do việc sáp nhập, chia tách, thành lập mới các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện...

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2020, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025. Tại thời điểm này, đã có 60 địa phương trên toàn quốc triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; đã tổ chức cấp hơn 3 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh tại 60 tỉnh, thành phố. Bộ Công an tiếp tục cấp thẻ căn cước công dân (từ 14 tuổi trở lên) tại 16 tỉnh, thành phố; từ năm 2012 đến nay đã cấp được 15 triệu trường hợp.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, đây là năm cuối cùng thực hiện Đề án 896, còn 3 nhiệm vụ rất quan trọng phải hoàn thành gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập, cập nhật thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ban hành văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC theo các nghị quyết của Chính phủ.

Khẩn trương thực hiện các bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an cần khẩn trương thực hiện các bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020; sử dụng, khai thác từ năm 2021, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2022-2025; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết TTHC, dịch vụ công, trước hết là Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công; tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân tại các địa phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Đối với các trường hợp thiếu, sai sót thông tin, Bộ Công an, Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin cho công dân và phối hợp chặt chẽ với công dân trong đính chính, sửa đổi, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội lùi thời hạn khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Căn cước công dân cho đến khi hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.