Khấu trừ thuế khi tìm lại được hóa đơn bị mất?

PV.

(Tài chính) Liên quan đến vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH Tân Xuân (Nghệ An) về việc đề nghị khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn bị mất sau đó lại tìm thấy, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại văn bản số 1457/TCT-CS ngày 08/05/2013.

Theo đó, tại công văn của Công ty TNHH Tân Xuân cho biết: Ngày 01/08/2011 Công ty TNHH Tân Xuân mua dầu Diezel của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng và được xuất hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT4/002; ký hiệu AX/11P; số 0003088. Công ty TNHH Tân Xuân đã thanh toán tiền cho Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng theo hình thức chuyển khoản.

Ngày 11/08/2011 kế toán của Công ty TNHH Tân Xuân là bà Trần Thị Năng bị mất cắp một số giấy tờ, trong đó có hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT4/002; ký hiệu AX/11P; số 0003088 nêu trên (có xác nhận của Công an phường Nghi Tân).

Công ty cũng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm vật rơi. Ngày 20/08/2011 Công ty TNHH Tân Xuân có công văn số 30/2011/TX-CV báo cáo Chi cục Thuế Thị xã Cửa Lò về việc mất hóa đơn nêu trên.

Ngày 20/03/2012 Công ty TNHH Tân Xuân lại nhận được hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT4/002; ký hiệu AX/11P; số 0003088 do ông Mai Xuân Thiện trả lại. Ngày 20/03/2012 Công ty TNHH Tân Xuân đã kê khai bổ sung hóa đơn bị thất lạc vào Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2012.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thuế GTGT quy định: "Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT."

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An xem xét nếu Công ty TNHH Tân Xuân bị mất hóa đơn GTGT mua hàng hóa đầu vào (nguyên nhân khách quan), Công ty đã làm các thủ tục: trình báo mất với cơ quan công an, cơ quan thuế, đăng trên phương tiện thông tin đại chúng, sau đó tìm lại được hóa đơn đã báo mất (do cá nhân nhặt được trả lại) thì hướng dẫn Công ty kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn này nếu đủ các điều kiện được trừ theo quy định.