Kho bạc Nhà nước huy động vốn năm 2014 tăng gần 45%

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Hết năm 2014, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) của Kho bạc Nhà nước (KBNN) ước đạt 250.000 tỷ đồng, bằng 95,4% kế hoạch được Bộ Tài chính giao cả năm (262.000 tỷ đồng).

Kho bạc Nhà nước huy động vốn năm 2014 tăng gần 45%
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà, năm 2014, nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển của cơ quan Kho bạc được Bộ Tài chính giao là 262.000 tỷ đồng (trong đó, 30.000 tỷ được Bộ Tài chính giao thêm tại Quyết định số 2652/QĐ-BTC ngày 15-10-2014), tăng gần 45% so với năm 2013. Ngoài nhiệm vụ phát hành, KBNN đã thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư.

"Đây là khó khăn lớn đối với hệ thống Kho bạc nên để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm KBNN đã chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp thực hiện, như: Công khai kế hoạch, lịch biểu phát hành cả năm và hàng quý để các nhà đầu tư chủ động tham gia thị trường; Thực hiện việc phát hành trái phiếu theo “lô lớn”; Đa dạng kỳ hạn trái phiếu đồng thời tranh thủ điều kiện thuận lợi của thị trường để tăng khối lượng phát hành trái phiếu kỳ hạn từ 5 năm trở lên nhằm kéo dài kỳ hạn trung bình trái phiếu, giảm áp lực trả nợ cho NSNN trong ngắn hạn; Điều hành lãi suất phát hành trái phiếu sát với thị trường và phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ... "- ông Nguyễn Hồng Hà nói. 

Năm 2015 nhiệm vụ huy động vốn của hệ thống Kho bạc sẽ nặng nề hơn vì theo dự báo khi nguồn thu NSNN sẽ bị ảnh hưởng do biến động của giá dầu thô nên có thể phải tăng huy động vốn để đảm bảo các khoản chi ngân sách. Mặt khác, năm 2015 có nhiều bất lợi tác động từ thay đổi chính sách của hệ thống ngân hàng sẽ ảnh hưởng tới công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm.

Lãnh đạo KBNN đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, triển khai các đề án nhằm cải tiến công tác phát hành trái phiếu Chính phủ như: Thí điểm phát hành trái phiếu không thanh toán lãi định kỳ để đa dạng các sản phẩm trên thị trường; Hoán đổi kéo dài kỳ hạn trái phiếu để tái cấu trúc danh mục nợ trái phiếu Chính phủ nhằm giãn áp lực trả nợ cho NSNN trong những năm tới; Phát hành trái phiếu long - short coupon (trái phiếu có kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn hoặc dài hơn so với kỳ trả lãi chuẩn) nhằm lựa chọn thời điểm thanh toán gốc phù hợp với dòng tiền của NSNN. Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu hàng hóa trên thị trường trái phiếu Chính phủ (đến năm 2015, về cơ bản không còn mã trái phiếu nhỏ lẻ có quy mô niêm yết nhỏ hơn 2.000 tỷ đồng).

Theo Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Trần Văn Dũng, trong năm 2014, tổng khối lượng TPCP do KBNN phát hành đấu thầu qua HNX đạt 195.038 tỷ đồng, kỳ hạn đấu thầu bình quân đạt 5,35 năm, quy mô niêm yết toàn thị trường đạt 465 nghìn tỷ đồng/651 nghìn tỷ toàn thị trường, số mã trái phiếu là 107, quy mô niêm yết bình quân/mã là 4.374 tỷ đồng/mã, quy mô giao dịch bình quân phiên là 2.800 tỷ đồng/phiên.

Lãi suất bình quân ở các loại kỳ hạn trong năm 2014 đều giảm đáng kể so với năm 2012 và 2013 (biên độ giảm so với năm 2013 trong khoảng 1,08% đến 1,65%; so với năm 2012 trong khoảng 1,9% đến 3,8%. Nhờ đó, mà kỳ hạn trung bình của cả danh mục TPCP trên thị trường được nâng lên, từ 2,8 năm tại thời điểm năm cuối năm 2013 lên 3,05 năm vào cuối năm 2014 đã góp phần giảm áp lực trả nợ vay cho các năm sau.

Ngoài ra, để tạo cơ chế cho thị trường trái phiếu phát triển, HNX đã phối hợp với KBNN thực hiện các chương trình khảo sát, học tập kinh nghiệm về quản lý nợ công và phát hành TPCP tại thị trường các nước như: Đức, Nhật Bản. Tổ chức hội nghị thường niên TPCP để lắng nghe, giải đáp các vướng mắc của thành viên thị trường.