Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về nghiệp vụ kế toán

PV.

Sáng ngày 05/10/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Giao ban nghiệp vụ kế toán quý IV/2021 nhằm đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện trong quý III/2021 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Giao ban nghiệp vụ kế toán quý IV/2021.
Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Giao ban nghiệp vụ kế toán quý IV/2021.

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, KBNN TP. Thủ Đức và các quận, huyện.

Hội nghị đã đánh giá về kết quả hoạt động quý III/2021, đề ra kế hoạch công tác quý IV/2021, đồng thời nghe các đơn vị trình bày về những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ cũng như những đề xuất, kiến nghị. Trong đó, chủ yếu tập trung thảo luận xoay quanh những vấn đề liên quan đến công tác chi trả các khoản hỗ trợ liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá kết quả công tác quý III và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV về công tác kế toán nhà nước, Lãnh đạo KBNN TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt Công văn số 2707/KBTPHCM-VP ngày 04/10/2021 về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND đến công chức, tổ chức thực hiện vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho công chức, người lao động, vừa đảm bảo công việc được giải quyết thông suốt, tránh tồn đọng.

Lãnh đạo KBNN TP. Hồ Chí Minh cũng giao KBNN Thủ Đức và các quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra tại đơn vị (thực hiện rà soát, kiểm tra số liệu, xử lý công việc còn tồn đọng…) sau thời gian làm việc giãn cách theo quy định, đồng thời báo cáo về KBNN TP. Hồ Chí Minh bằng văn bản.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc chi trả các khoản thu nhập trong điều kiện tình hình dịch bệnh còn diễn tiến. Tích cực phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, góp phần đảm bảo nguồn thu...

Kết thúc Hội nghị, Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hải đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai ngay các giải pháp thực hiện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2021.