Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định

Xác định công tác kiểm soát chi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong 6 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai các giải pháp, đảm bảo công tác kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định.
Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh: Năm 2022, thu ngân sách nhà nước đạt 121,99% dự toán

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh: Năm 2022, thu ngân sách nhà nước đạt 121,99% dự toán

Năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, tính đến hết ngày 28/12/2022, thu NSNN trên địa bàn toàn Thành phố là 471.562 tỷ đồng, đạt 121,99% dự toán, tăng 21,16% so với cùng kỳ năm 2021.
Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh tích cực triển khai hoàn thuế điện tử

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh tích cực triển khai hoàn thuế điện tử

Nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu về xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước nói chung, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đã đang tích cực triển khai quy trình xử lý hoàn thuế và truyền nhận thông tin hoàn trả ngân sách nhà nước (NSNN) điện tử với Kho bạc Nhà nước (KBNN).
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh cùng các sở ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn trong lĩnh vực KBNN.
Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh tập trung nhanh, chính xác các khoản thu vào ngân sách

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh tập trung nhanh, chính xác các khoản thu vào ngân sách

Năm 2021, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN). Tổng số thu NSNN trên địa bàn Thành phố năm 2021 ước đạt gần 105% dự toán, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19.
Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực trong năm 2020, 2021, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tài chính, sáng ngày 20/11/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2021.
Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh giải ngân khoảng 900 tỷ mỗi tuần

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh giải ngân khoảng 900 tỷ mỗi tuần

Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai 1.643 dự án đầu tư công với tổng kế hoạch vốn giao trong năm 2020 là 42.139 tỷ đồng, việc giải ngân hết số vốn này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố. Kế hoạch vốn giải ngân cần thực hiện từ nay đến 31/1/2021 là 18.843 tỷ đồng, do đó mỗi tuần phải giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên 1 ngàn tỷ đồng.