Khởi động dự án tăng cường năng lực thể chế thực hiện tăng trưởng xanh

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tiến hành khởi động dự án Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam (CIGG).

Khởi động dự án tăng cường năng lực thể chế thực hiện tăng trưởng xanh
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự án có thời gian thực hiện trong 4 năm và tổng kinh phí thực hiện là 4,128 triệu USD, do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và UNDP cùng tham gia hợp tác hỗ trợ.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương, Việt Nam là một trong những nước tiên phong trong khu vực triển khai thực hiện Tăng trưởng xanh. Sáng kiến mới này sẽ thúc đẩy hơn nữa mục tiêu của Việt Nam trong việc đầu tư xanh,  nâng cao năng lực thể chế hỗ trợ thực hiện tăng trưởng xanh và giúp Việt Nam lồng ghép những hướng dân chính sách mới về Tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản dự án CIGG nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng các chính sách và quy định để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện ở cấp quốc gia và cấp tỉnh để lồng ghép định hướng tăng trưởng xanh và cacbon thấp.

Hiện nay, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ quan trọng trên các mặt: rà soát và huy động nguồn lực, nghiên cứu, đề xuất chính sách và tăng cường năng lực.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với UNDP và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) xây dựng Hướng dẫn về đầu tư công cho tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu; đồng thời, đã xây dựng và ban hành khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên đầu tư thích ứng với Biến đổi khí hậu hướng dẫn lồng ghép đầu tư cho biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm.

Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam bao gồm 12 nhóm nhiệm vụ với 66 hoạt động theo các chủ đề: Thể chế; rà soát các quy hoạch; chuyển giao công nghệ; tạo cơ hội kinh doanh cho phát triển doanh nghiệp và tài chính; thúc đẩy chuyển giao công nghệ,; rà soát các chính sách tài khóa và phân bổ tài chính.