Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Thuật ngữ kinh tế xanh và tăng trưởng xanh ngày càng trở lên phổ biến trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những thuật ngữ này vẫn còn khá mới mẻ khiến việc nghiên cứu và triển khai các chính sách liên quan trong thực tiễn gặp nhiều khó khăn. Bài viết này phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp thu thuế và chi ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện các giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Chính sách tài chính tạo điều kiện thu hút nguồn lực cho tăng trưởng xanh

Chính sách tài chính tạo điều kiện thu hút nguồn lực cho tăng trưởng xanh

Tại hội thảo “Net Zero - Chuyển dịch xanh: Cơ hội cho người dẫn đầu” được tổ chức sáng 27/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nhiều chính sách tài chính đã được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển kinh tế xanh, góp phần tạo điều kiện huy động và thu hút nguồn lực đầu tư hướng tới tăng trưởng xanh.
Đồng bộ các giải pháp phát triển tăng trưởng xanh lĩnh vực nông nghiệp

Đồng bộ các giải pháp phát triển tăng trưởng xanh lĩnh vực nông nghiệp

Trong những năm qua, mô hình khai thác tài nguyên thiên nhiên ở quy mô không bền vững đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu… kéo theo những vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và tương lai. Đối diện với những khó khăn, thách thức này, Việt Nam đã, đang tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển tăng trưởng xanh lĩnh vực nông nghiệp.
Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Trong những năm qua, mô hình khai thác tài nguyên thiên nhiên ở quy mô không bền vững đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu… kéo theo những vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và tương lai. Đối diện với những khó khăn, thách thức này, Việt Nam đã, đang tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển tăng trưởng xanh lĩnh vực nông nghiệp.
Thúc đẩy "ngoại giao công nghệ", "ngoại giao khí hậu" để đạt mục tiêu tăng trưởng xanh

Thúc đẩy "ngoại giao công nghệ", "ngoại giao khí hậu" để đạt mục tiêu tăng trưởng xanh

Để triển khai hiệu quả Chiến lược tăng trưởng xanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng trưởng xanh tích cực thực hiện các nội dung đã được phân công tại Chiến lược và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh; Chủ động thúc đẩy "ngoại giao công nghệ", "ngoại giao khí hậu" để đạt mục tiêu tăng trưởng xanh.
Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh tác động toàn diện, sâu sắc đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh tác động toàn diện, sâu sắc đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Đây là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2023 diễn ra chiều 14/6/2023, tại Hà Nội. Diễn đàn có chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".