Không xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu

PV.

Đó là một trong những chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Công văn số 1983/CV-BCĐ ngày 9/4/2020 về việc xét nghiệm Covid-19.

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu không xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu. Nguồn: internet
Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu không xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu. Nguồn: internet

Công văn số 1983/CV-BCĐ nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố đã đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực, sinh phẩm cho phòng xét nghiệm trên địa bàn để đảm bảo có thể xét nghiệm vi rút SAR-CoV-2 tại chỗ.

Đến nay, cả nước đã có 110 phòng xét nghiệm có đủ năng lực xét nghiệm Covid-19, trong đó: ngành y tế có 95 phòng, các ngành khác (Nông nghiệp, Quốc phòng) có 15 phòng, 36 phòng xét nghiệm đủ năng lực khẳng định.

Để đảm bảo đầu tư cho công tác xét nghiệm đạt hiệu quả, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai việc thực hiện mua sắm, đầu tư máy móc, trang thiết bị xét nghiệm phải được cân nhấc kỹ để phù hợp với nhu cầu và hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí vì trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới như hiện nay, các máy xét nghiệm, trang thiết bị và sinh phẩm có nguồn cung ứng hạn chế và giá thành cao.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo yêu cầu, trong giai đoạn hiện nay, các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc và khẳng định theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia, không xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu.