Kiểm toán Nhà nước: Đẩy mạnh học tập gắn liền với chất lượng và đạo đức công vụ

Yến Tâm

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị.
Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước đã đạt được những kết quả tích cực, tạo điểm nhấn quan trọng, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ.

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh việc học tập và làm theo gương Bác là hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh hiện tại. Đặc biệt trong bối cảnh mặt trái của kinh tế thị trường đang tác động đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, dẫn đến suy thoái về tư tưởng, đạo đức chính trị. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu toàn Ngành thực hiện phong trào thiết thực và hiệu quả gắn với ba nội dung: “học tập - làm theo - nêu gương.” Theo đó, việc học tập phải trở thành nhu cầu “thiết yếu,” thường xuyên và liên tục để từ đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm nhuần, thấm đẫm trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

"Trên cơ sở đó, các cá nhân, tổ chức cần có ý thức làm theo; nhất là với vị trí đặc biệt của ngành Kiểm toán Nhà nước, quá trình thực hiện cần có kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, các kế hoạch học tập phải gắn với chất lượng và đạo đức công vụ. Cụ thể, việc học tập “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” cũng giống như trau dồi phẩm chất của kiểm toán viên là chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực và nhạy bén”, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Thăng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước cho biết qua 3 năm tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu.

Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới, ông Thăng cho biết toàn Ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động để tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và quyết tâm chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi đây là một biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, ngành Kiểm toán sẽ duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của công chức, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu gắn việc với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Đây cũng là tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.