Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường hợp tác với Kiểm toán Nhà nước và Đài Truyền hình Việt Nam

Gia Hân

Chiều 04/04/2023, Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và Đài Truyền hình Việt Nam để đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp công tác trong thời gian tới.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân

Tham dự cuộc làm việc, về phía Bộ Tài chính có Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, các đơn vị thuộc Bộ. Về phía KTNN, có ông Ngô Văn Tuấn - Tổng KTNN cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc KTNN. Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có ông Lê Ngọc Quang – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời gian vừa qua, KTNN và Đài Truyền hình Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ ngành Tài chính nói chung, Bộ Tài chính nói riêng và đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng. Qua đó, góp phần giúp Bộ Tài chính làm tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững chính sách tài khóa, phát huy nguồn lực trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Về công tác phối hợp với KTNN, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Bộ Tài chính đã phối hợp với KTNN trong việc đề xuất, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhờ đó đã giải quyết được sự chồng chéo, trùng lắp giữa các đơn vị trong Ngành; đồng thời tiếp tục thực hiện lập và gửi chi tiết danh mục các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán cho các cơ quan hữu quan, đơn vị được kiểm toán.

Trong quá trình thảo luận dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, ngành, Bộ Tài chính đã mời KTNN tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ trong việc xem xét về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, phương án bố trí ngân sách cho Chương trình mục tiêu Quốc gia, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định theo khoản 4 Điều 10 Luật KTNN.

Trong quản lý tài sản công, Bộ Tài chính cũng đã tham gia về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý của KTNN. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính và KTNN còn đạt được nhiều kết qủa nổi bật trong việc hoàn thiện các văn bản pháp lý; bố trí kinh phí hoạt động của KTNN; quyết toán, thực hiện các kiến nghị của KTNN...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với KTNN trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tăng cường phối hợp trong việc đánh giá về cơ chế, chính sách rà soát, nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật khắc phục, hoàn thiện, bịt lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm trong sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với KTNN rà soát, đánh giá khó khăn, vướng mắc đối với triển khai thực hiện Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 để đảm bảo nguồn kinh phí đáp ứng phù hợp với Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn tin tưởng rằng, sự phối kết hợp giữa Bộ Tài chính và KTNN sẽ ngày càng chặt chẽ vì mục tiêu chung. Cùng với đó, Tổng KTNN đề nghị các cơ quan tham mưu sẽ làm thật tốt công tác chuẩn bị để trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021 tại kỳ họp tới.

Đối với Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bày tỏ cảm ơn, ghi nhận trước những đóng góp, hỗ trợ của cơ quan này đối với ngành Tài chính. “Đài Truyền hình Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều cho Bộ trong công tác thông tin tuyên truyền, vì vậy, tôi mong rằng, thời gian tới, trong công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản công, các nhiệm vụ khác của Ngành... sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của phía Đài Truyền hình Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu chung là phát triển và hiện đại hóa đất nước”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang cho biết, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tài chính và KTNN để tăng cường thông tin truyên truyền những vấn đề trọng tâm của hai cơ quan, đảm bảo đưa các thông tin nhanh, kịp thời, phân tích định hướng đến xã hội.