Kiểm toán Nhà nước dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai

D.Bùi (T/h)

Đây là nội dung trong Công điện số 382/CĐ-KTNN Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ký chiều ngày 31/3 gửi các đơn vị trong toàn Ngành về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Kiểm toán Nhà nước dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai.
Kiểm toán Nhà nước dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết; tuyệt đối thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán nhà nước, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 theo đúng tinh thần tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Công điện nêu rõ, hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đang diễn biến rất phức tạp. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Các Đoàn kiểm toán ở xa cơ quan liên hệ với các Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực để đón các Đoàn kiểm toán về nơi cư trú an toàn. KTNN các khu vực có trách nhiệm hỗ trợ các Đoàn kiểm toán ở xa cơ quan về nơi cư trú, trường hợp bất khả kháng không về được nơi cứ trú thì thuê nơi ở an toàn và phải có giải pháp cách ly an toàn nhất cho Đoàn kiểm toán.

Lãnh đạo KTNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Công điện cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán nhà nước.