Kiểm toán Nhà nước sẽ dừng triển khai theo kế hoạch do COVID-19

Theo Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh COVID-19 và báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

Kiểm toán Nhà nước sẽ dừng triển khai theo kế hoạch do COVID-19.
Kiểm toán Nhà nước sẽ dừng triển khai theo kế hoạch do COVID-19.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán nhưng chưa triển khai Quyết định kiểm toán tại đơn vị, cho đến khi có chỉ đạo mới.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh COVID-19 và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương, đơn vị được kiểm toán tổ chức phòng, chống dịch và chỉ đạo đại hội đảng các cấp.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu các thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các cuộc kiểm toán đã triển khai, các đoàn, tổ kiểm toán phải tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương và đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch.

Trường hợp cần thiết, các đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định dừng kiểm toán tại các đầu mối, đơn vị, dự án chi tiết tại từng Đoàn kiểm toán phù hợp với điều kiện cụ thể trong phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời có giải pháp đảm bảo an toàn cho Kiểm toán viên, Đoàn kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời gian kiểm toán tại đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19.