VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thêm một công ty ngành yến sào giao dịch trên UPCoM

Ngày 3/11/2017, 23 triệu cổ phiếu của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

[Infographic] Thị trường UPCoM tháng 10/2017

10 tháng đầu năm, khối lượng giao dịch bình quân đạt 54,9 triệu cổ phiếu/phiên

Hơn 18 triệu cổ phiếu Kinh doanh nước sạch Bắc Giang lên UPCoM

HNX cho biết, tổng giá trị đăng ký giao dịch của SKV đạt 230 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 23.600 đồng/cổ phiếu.

CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trước đây là Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh, trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh chính thức đi vào hoạt động từ năm 2003, là nhà máy đầu tiên của ngành yến sào sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực chế biến sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa.

Năm 2016, SKV chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 230 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa nắm giữ 51% vốn cổ phần và 2 cổ đông khác nắm giữ tổng cộng 27% vốn cổ phần.

Ngoài các sản phẩm nước yến sào thiên nhiên truyền thống như nước yến sào có đường/không đường đóng lon, đóng chai và đóng lọ, công ty còn có  nhiều sản phẩm khác như nước yến sào cao cấp chuyên dành cho xuất khẩu, nước yến sào Collagen, nước yến sào cao cấp Fucoidan nhân sâm… Doanh thu bán hàng cho các bên liên quan của công ty chủ yếu là từ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa (công ty mẹ) và Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (MCK: SKH) là công ty đầu tiên giao dịch cổ phần trên thị trường UPCoM theo thông tư 115/2016/TT-BTC về việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

 Kết quả kinh doanh năm 2015 – 2016 và 6 tháng/2017

                                                 Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

6 tháng/2017

1/1/2016 – 8/9/2016

9/9/2016 – 31/12/2016

Vốn chủ sở hữu

259,1

250,5

246,3

258,1

Doanh thu thuần

727,3

589,2

271,8

492,7

Lợi nhuận sau thuế

48,5

37,5

17,3

32,9

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

-

-

10.709

11.223

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

-

5,1% vốn điều lệ

-

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

867

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

55

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)

6,34

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ (%)

23,91

Cổ tức (trên Vốn điều lệ) (%)

15,65

        Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2015, 2016 và BCTC soát xét bán niên năm 2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM