Kinh tế Việt Nam năm 2013: Cần thực hiện các giải pháp đồng bộ

PV.

(Tài chính) Ngày 24/4, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Tài chính đã tổ chức Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2013 và những thách thức”. Theo ý kiến các chuyên gia kinh tế, nhìn chung, kinh tế Việt Nam năm 2012 đã đạt được những kết quả nhất định trong việc kiểm soát lạm phát, căn bằng cán cân thương mại và ổn đinh tỷ giá.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tuy nhiên, những yếu tố rủi ro vĩ mô vẫn tồn tại, nếu không có những giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì những thách thức trên sẽ là cản trở lớn cho tăng trưởng và phát triển kinh tế năm 2013. Trước những nhận định đó, hầu hết các ý kiến đưa ra đều dự báo tăng trưởng kinh tế của cả năm 2013 chỉ đạt mức tương đương năm 2012 hoặc thậm chí thấp hơn.

Tại Hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận các vấn đề xoay quanh: Diễn biến kinh tế Việt Nam đến quý I/2013 và dự báo cho năm 2013; Xu hướng vận động của các yếu tố cấu thành tổng cầu (tiêu dùng, đầu tư, thu chi ngân sách, xuất nhập khẩu) và ảnh hưởng của nó đến những diễn biến về tăng trưởng, giá cả trong nền kinh tế; Vấn đề nợ xấu trong nền kinh tế, đặc biệt là nợ xấu bất động sản (những thách thức cần vượt qua, các hệ quả và phương hướng giải quyết); Đánh giá các chính sách của Nhà nước đã được ban hành trong thời gian qua (chính sách lãi suất, chính sách thuế, hộ trợ cho lĩnh vực bất động sản, hàng tồn kho…).

TS. Nguyễn Ngọc Tuyến, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, chia sẻ Quỹ Tiền tệ Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2013 sẽ đạt mức 3,5%, cao hơn so với mức 3,2% của năm 2012. Mặc dù đã có nhiều dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế đang có xu hướng phục hồi, song mức độ phục hồi của kinh tế thế giới còn chậm, đối mặt với nhiều rủi ro và thiếu bền vững. Chịu tác động chung của nền kinh tế thế giới, trong năm 2013, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá, đóng góp của các chuyên gia kinh tế nhằm làm hoàn thiện các giải pháp chính sách để hạn chế những rủi ro và rào cản đối với kinh tế Việt Nam trong năm nay.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Chính phủ đã xác định mục tiêu chung cho cả năm 2013 là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng… Tuy nhiên, để thực hiện được các mục tiêu này, TS. Đỗ Thị Thục, Học viện Tài chính, cho rằng Chính phủ cần thực hiện các giải pháp đồng bộ sau: Kết hợp hài hòa các chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản; Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách đầu tư theo hướng nâng cao chất lương tăng trưởng; tăng số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tiếp tục áp dụng chính sách giải cứu doanh nghiệp thoát khỏi những khó khăn trong sản xuất kinh doanh.