Ký kết Thoả thuận tài trợ Dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia

Theo mof.gov.vn

Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/9/2010, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ ký Thoả thuận tài trợ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia.

Đại diện phía Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và đại diện phía Chính phủ Hoa Kỳ, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael W.Michalak đã ký kết bản Thoả thuận.
 

Dự án “Hải quan một cửa quốc gia” là Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) hỗ trợ cho Việt Nam với khoản viện trợ không hoàn lại là 718.600 đô la Mỹ.
 

 

Mục tiêu chung của Dự án là nhằm hỗ trợ Ban chỉ đạo quốc gia, cơ quan thường trực về cơ chế một cửa ASEAN của Việt Nam trong việc xác định cách thức và triển khai một số nội dung của Kế hoạch tổng thể được phê duyệt tại Quyết định số 2599/QĐ-BCĐASW ngày 21/10/2009 theo đúng định hướng và lộ trình nhằm tạo thuận lợi thương mại, tăng thu ngân sách và quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam và đảm bảo thực hiện các cam kết trong Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN.
 

 

Nội dung của Dự án tập trung vào các nghiên cứu khảo sát, đánh giá: Khung pháp lý, hệ thống công nghệ thông tin, quy trình thủ tục hiện hành để từ đó đưa ra các khuyến nghị thực thi về mặt thủ tục hành chính, khung pháp lý cũng ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở các thông lệ và chuẩn mực quốc tế được áp dụng cho Cơ chế một cửa quốc gia đối với 03 cơ quan chính phủ có liên quan bao gồm: Tổng cục Hải quan, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công thương.