Lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn đều giảm khá mạnh


Đây là diễn biến tại phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ diễn ra hôm 4/3/2020. Tại phiên đấu thầu này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã huy động thành công 5.000 tỷ đồng, dù mục tiêu huy động cho tất cả các kỳ hạn là 7.000 tỷ đồng.

Ngày 4/3, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 15, 20 và 30 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng).

Theo kết quả công bố của HNX, phiên đấu thầu đã huy động thành công 5.000 tỷ đồng. Lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn đều giảm khá mạnh, với mức giảm từ 0,11-0,37%/năm.

Theo nhận định của HNX, tại phiên đấu thầu này, lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn đều giảm khá mạnh.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,00%/năm, thấp hơn 0,24%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/2/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,51%/năm, thấp hơn 0,37%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/2/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,98%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/2/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, thấp hơn 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/2/2020).

Kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước huy động được 28.260 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.