Lần đầu tiên tại Việt Nam ra mắt phiên bản video Báo cáo Tích hợp

PV.

Nắm bắt kịp thời xu hướng của báo cáo tại khu vực và trên thế giới; không ngừng hoàn thiện, đổi mới trong quản trị doanh nghiệp và minh bạch hóa thông tin, Tập đoàn Bảo Việt vừa phát hành Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 với nhiều điểm nhấn khác biệt.

 
Báo cáo tích hợp của Bảo Việt với nhiều điểm nhấn khác biệt.

Báo cáo tích hợp của Bảo Việt với nhiều điểm nhấn khác biệt.

Phát hành phiên bản video tích hợp, ứng dụng công nghệ đa nền tảng trong phát hành Báo cáo

Nắm bắt xu hướng truyền thông tích hợp, Bảo Việt tiến hành sản xuất báo cáo phiên bản video, thể hiện những điểm nhấn, giúp các nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng có một bức tranh tổng quát nhất, dễ hiểu nhất về doanh nghiệp mà họ đã, đang và sẽ gắn bó lâu dài.

Nằm trong mục tiêu xanh hóa các hoạt động kinh doanh, Bảo Việt đã giảm số lượng báo cáo bản in và thay vào đó là các báo cáo phiên bản điện tử trên ứng dụng di động, website (Responsive Web, Android - IOS Applications), được lập trình với giao diện linh hoạt, tương thích với nhiều thiết bị kỹ thuật số.

Việc tiếp tục phát triển các ứng dụng nêu trên giúp giảm thiểu số lượng báo cáo bản in và giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể truy cập và lưu trữ thông tin về Tập đoàn Bảo Việt một cách dễ dàng và thuận tiện, giúp người đọc luôn có những trải nghiệm tốt nhất khi xem báo cáo trên bất cứ thiết bị nào.

 Báo cáo tích hợp Bảo Việt nắm bắt xu hướng thế giới.
Báo cáo tích hợp Bảo Việt nắm bắt xu hướng thế giới.

 

Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững của Bảo Việt được xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh giúp cho nhà đầu tư, cổ đông trong và ngoài nước tiện tra cứu và tham khảo thông tin của doanh nghiệp. Tính chung hai báo cáo, Tập đoàn Bảo Việt đã cung cấp gần 2.000 trang thông tin trên cả 2 phiên bản Anh - Việt.

Tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong việc lập báo cáo

Tiên phong triển khai lập Báo cáo tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế IIRC: Để thông tin được tích hợp và lượng hóa đến các chỉ tiêu cụ thể một cách đầy đủ trên các khía cạnh tài chính, quản trị, trách nhiệm môi trường và xã hội, Tập đoàn Bảo Việt triển khai Báo cáo theo chuẩn mực lập Báo cáo tích hợp quốc tế (IIRC).

Bảo Việt đã sử dụng Báo cáo như một công cụ gắn kết, trao đổi với các bên liên quan một cách rõ ràng về chiến lược, kế hoạch, cách thức sử dụng nguồn lực để tạo ra các giá trị trong dài hạn. Do đó, Báo cáo tích hợp của Bảo Việt cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ cho việc đưa ra các quyết định đầu tư trong dài hạn.

Duy trì việc lập Báo cáo tài chính theo hai chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) nhằm đáp ứng mong đợi của các nhà đầu tư về một bản báo cáo tài chính đầy đủ, minh bạch và có độ tin cậy cao, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng đối chiếu với các thông tin tài chính trên thị trường quốc tế.

Tiên phong lập Báo cáo Phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI STANDARDS: Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 của Bảo Việt được thực hiện theo các tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu với phương pháp tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống nhất từ trước tới nay.

Báo cáo tích hợp với thông điệp Sẵn sàng cất cánh.

Báo cáo tích hợp với thông điệp Sẵn sàng cất cánh.

 

Hệ thống báo cáo này đã giúp Bảo Việt xây dựng các chỉ tiêu KPIs cụ thể trong từng lĩnh vực phát triển, xác định các vấn đề trọng yếu, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan, thực hiện theo dõi đánh giá và truyền thông một cách có hệ thống. 

Thông qua việc thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững, doanh nghiệp cũng nhìn nhận và đánh giá được những đóng góp về mặt xã hội và môi trường, từ đó giúp cân bằng các kế hoạch hoạt động sắp tới vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. 

Theo đó, Báo cáo Phát triển bền vững 2016 của Bảo Việt được cấu trúc theo tiêu chuẩn GRI rõ ràng và dễ hiểu với bốn nội dung chính là: GRI 101 Thông tin chung; GRI 200 Vấn đề kinh tế; GRI 300 Vấn đề môi trường; GRI 400 Vấn đề xã hội và 33 chỉ tiêu đặc thù.

Áp dụng Phương pháp thẻ điểm Quản trị ASEAN để đánh giá quản trị doanh nghiệp: Không chỉ chủ động áp dụng các thông lệ tốt về quản trị doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới nhằm tham chiếu trong quá trình xây dựng hệ thống quản trị của mình, Bảo Việt còn tích cực chia sẻ thông tin về công tác quản trị doanh nghiệp với nhà đầu tư và các bên tham gia thị trường trên báo cáo tích hợp và Báo cáo phát triển bền vững hàng năm.

Bảo Việt ứng dựng công nghệ đa nền tảng trong phát hành báo cáo.

Bảo Việt ứng dựng công nghệ đa nền tảng trong phát hành báo cáo.

Năm 2016, Bảo Việt tiếp tục triển khai đánh giá việc thực hiện quản trị doanh nghiệp theo thẻ điểm quản trị ASEAN. Thông qua việc trình bày cụ thể về các giải pháp, chuẩn mực thế giới về quản trị, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro đang được áp dụng tại Bảo Việt; kết hợp với diễn giải quy trình, mô hình gắn liền với các hoạt động thực tế; giúp người đọc có thể hình dung được việc ứng dụng chuẩn mực quốc tế trong thực tế triển khai tại doanh nghiệp.

Kiểm toán nội bộ đảm bảo các chỉ tiêu trong Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI STANDARDS

Tại Việt Nam, có thể nhắc tới Tập đoàn Bảo Việt như một trường hợp tiên phong trong việc áp dụng thành công mô hình Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế. Là bộ phận trực thuộc Hội đồng Quản trị với chức năng cung cấp những đánh giá độc lập, khách quan về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tập đoàn cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trên cơ sở hoạt động đảm bảo và tư vấn.

Đa dạng hóa các ấn phẩm và ứng dụng, Bảo Việt giúp nhà đầu tư thuận tiện hơn trong việc tra cứu báo cáo.

Đa dạng hóa các ấn phẩm và ứng dụng, Bảo Việt giúp nhà đầu tư thuận tiện hơn trong việc tra cứu báo cáo.

Nếu như năm trước, Bảo Việt là doanh nghiệp tiên phong trong xu hướng thực hiện đảm bảo của bên thứ ba cho Báo cáo Phát triển bền vững tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ trong khu vực và trên thế giới, thì năm nay, Bảo Việt tiên phong thực hiện đảm bảo bởi Khối Kiểm toán nội bộ các nội dung liên quan tới tiêu chuẩn thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững GRI Standards.

Cùng với việc thực hiện kiểm toán các chỉ tiêu tài chính, Bảo Việt còn kiểm toán các chỉ tiêu phi tài chính. Khối Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Bảo Việt đã tiên phong tham gia vào việc đảm bảo Báo cáo phát triển bền vững theo các nội dung trong Bộ tiêu chuẩn để đảm bảo phù hợp với chiến lược, kế hoạch của Bảo Việt. Các chỉ tiêu được lựa chọn kiểm toán nằm trong các lĩnh vực trọng yếu mà Bảo Việt ưu tiên thực hiện trong năm 2016.

Dựa trên 11 mục tiêu Tập đoàn Bảo Việt đã lựa chọn từ 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc trong đó có 07 mục tiêu về xây dựng xã hội bền vững, trong giới hạn nguồn lực, Khối Kiểm toán nội bộ cung cấp dịch vụ đảm bảo cho một số chỉ số phát triển bền vững tại Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 dựa trên Bộ tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 của Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) bao gồm: GRI 401-1: Nhân viên tuyển mới và nghỉ việc; GRI 404-1: Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên; GRI 404-3: Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp định kỳ; GRI 405-1: Sự đa dạng của cấp quản trị và nhân viên; GRI 413-1: Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển. Đồng thời, các khuyến nghị để cải thiện quy trình lập báo cáo và trình bày Báo cáo Phát triển Bền vững…

Bảo Việt tin rằng khi có càng nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện các thông tin nhà đầu tư quan tâm với độ tin cậy cao sẽ giúp tăng cường tính minh bạch thông tin doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư.