Thuduc House có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Thuduc House có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Công ty Cổ phần (CTCP) Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (mã CK: TDH) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT. Theo đó, TDH miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT với ông Lữ Minh Sơn và bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải thay thế từ ngày 22/3.
Tổng giám đốc Sunshine được bầu vào Hội đồng quản trị KienLongBank

Tổng giám đốc Sunshine được bầu vào Hội đồng quản trị KienLongBank

Trong thông báo chiều 28/1, KienLongBank (KLB ) cho biết bà Trần Thị Thu Hằng, ông Lê Hồng Phương vừa được bầu vào Hội đồng quản trị KienLongBank nhiệm kỳ 2018-2022. Hai nhân sự mới đều có năng lực, kinh nghiệm và được kỳ vọng sẽ triển khai thành công quá trình chuyển đổi toàn diện của ngân hàng giai đoạn 2021-2030.
Ảnh hưởng của quản trị công ty đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên HOSE

Ảnh hưởng của quản trị công ty đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên HOSE

Nghiên cứu này xem xét tác động của các nhân tố quản trị công ty gồm quy mô hội đồng quản trị, sự kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành, tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị độc lập và chất lượng kiểm toán đến chất lượng lợi nhuận.