Cục Thuế Vĩnh Phúc:

Lập danh sách người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý hoá đơn điện tử


Cục Thuế Vĩnh Phúc đang khẩn trương triển khai các giải pháp để tăng cường công tác quản lý hóa đơn, phòng chống gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.
Cục Thuế Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Đẩy mạnh thanh tra kiểm tra

Để tăng cường quản lý hoá đơn điện tử, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã phổ biến, quán triệt và triển khai toàn diện, hiệu quả nội dung chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị để nắm rõ và nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, tiến hành phân công, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tới từng đơn vị, bộ phận, cá nhân.

Cục Thuế Vĩnh Phúc cũng đã đề ra các giải pháp cụ thể để phòng, chống gian lận hoá đơn điện tử. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp nói riêng và người nộp thuế nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật thuế. Cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế; các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế và các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ; các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng thực hiện xây dựng kế hoạch tổng thể, có tính hệ thống để phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, không để xảy ra các vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử. Tuyên truyền đến người nộp thuế về việc nhận diện hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và chế tài xử lý đối với từng hành vi vi phạm... để người nộp thuế tránh tham gia vào các giao dịch mua bán hóa đơn.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị truyền thông công khai thông tin tổ chức, cá nhân có hành vi mua, bán hóa đơn để tuyên truyền, góp phần cảnh báo, răn đe các đối tượng đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn.

Cục Thuế Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định. Tập hợp các hành vi vi phạm về hóa đơn được phát hiện qua công tác quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra; công tác điều tra của cơ quan Công an và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục Thuế cũng tổ chức trao đổi, tổng kết kinh nghiệm giữa các đơn vị để bàn biện pháp xử lý thống nhất đối với những hành vi vi phạm mới, tinh vi, phức tạp để phổ biến trong toàn Ngành. Cùng với đó, đánh giá rủi ro tổng thể trong công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế để xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng bỏ sót các doanh nghiệp có rủi ro, doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra.

Trong tổ chức thực hiện, Cục Thuế Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị phải thực hiện thanh tra, kiểm tra đúng đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm rủi ro cao và theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện xác minh đối với các hóa đơn có rủi ro cao qua Ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn tại cơ quan thuế đảm bảo về nội dung và thời hạn xác minh.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các Phòng Thanh tra - Kiểm tra và các Chi cục Thuế lập danh sách người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro dựa trên bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định người nộp thuế rủi ro trong quản lý thuế và hóa đơn. Trên cơ sở đó lập danh sách người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trên toàn tỉnh và thực hiện việc rà soát, đối chiếu với thực tế quản lý.

Tổ chức tháng cao điểm phòng, chống mua, bán hoá đơn không hợp pháp

Trong công tác phòng chống gian lận mua bán hoá đơn điện tử, Cục Thuế Vĩnh Phúc luôn chú trọng việc tăng cường phối hợp với các cơ quan Thuế ở địa phương khác. Nhất là trong các trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm về hóa đơn tại địa phương mình quản lý có giao dịch với người nộp thuế ở địa phương khác. Từ đó, đồng bộ xử lý theo quy định, chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Cục Thuế cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an theo quy chế phối hợp để xử lý các trường hợp người nộp thuế qua thanh tra, kiểm tra xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, Cục Thuế Vĩnh Phúc xác định tháng 5/2023 là tháng cao điểm thực hiện phòng, chống mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gian lận hoàn thuế. Tiếp tục chương trình rà soát, tăng cường quản lý, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử thông qua các ứng dụng đang triển khai của ngành Thuế.

Đặc biệt, ngoài các giải pháp về rà soát, kiểm tra, phối hợp xử lý về hóa đơn, Cục Thuế đặc biệt chú trọng tới công tác quản lý cán bộ, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ công chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm các công chức thiếu trách nhiệm, lơ là công việc hoặc có tư tưởng trục lợi, gây phiền hà, khó khăn trong công tác quản lý thuế.

Cục Thuế cũng sẽ tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong Ngành nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý thuế, kỹ năng thanh tra kiểm tra hóa đơn để kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn, hành vi gian lận mới về hóa đơn; chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của công chức...