Lập website tư vấn pháp lý miễn phí có phải đăng ký?

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Lê Thanh Tùng (linhfcb.hlu@...) muốn lập website để cung cấp các kiến thức pháp luật, không có mục đích kinh doanh. Ông Tùng cũng có đăng thông tin lên các website quảng cáo với mục đích tìm kiếm khách hàng và tư vấn miễn phí về pháp luật.

Ông Tùng hỏi, nếu lập trang web nêu trên thì ông có phải thực hiện đăng ký website với tư cách là cá nhân thực hiện hoạt động thương mại và có phải đăng ký kinh doanh không?

Vấn đề ông Tùng hỏi, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương trả lời như sau:

Nếu trang web ông Tùng dự định lập chỉ cung cấp thông tin pháp luật thuần túy (tin tức) thì có thể website của ông thuộc nhóm trang thông tin điện tử tổng hợp, không phải là website thương mại điện tử. Trường hợp này, ông Tùng không phải tiến hành thông báo với Bộ Công Thương. Tuy nhiên, ông nên tìm hiểu đăng ký cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nếu ông lập trang web, có cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý (dù là không thu phí) thì ông vẫn phải tiến hành thông báo với Bộ Công Thương. Ông có thể tìm hiểu thêm quy định về điều kiện hành nghề đối với các cá nhân làm tư vấn pháp lý.

Đối với việc đăng ký kinh doanh, đề nghị ông Tùng nghiên cứu Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.