Lệ phí cấp mới hộ chiếu là 200.000 đồng/lần

PV.

Đó là quy định mới tại Thông tư số 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư số 219/2016/TT-BTC quy định rõ về phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Cụ thể, lệ phí cấp mới hộ chiếu là 200.000 đồng/lần cấp, trường hợp cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất là 400.000 đồng/lần cấp; gia hạn hộ chiếu mức phí 100.000 đồng/lần cấp…

Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh là 200.000 đồng/lần cấp, cấp công hàm xin thị thực là 10.000 đồng/lần cấp.

Theo đó, trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung của hộ chiếu, giấy thông hành thì thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại.

Trẻ em đi cùng thân nhân có hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại.

Đối với mức thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài, Thông tư quy định, mức thu phí cấp thị thực có giá trị một lần cho người nước ngoài là 25 USD; cấp thị thực có giá trị nhiều lần mức thu dao động từ 50 USD đến 155 USD…

Thông tư cũng nêu rõ những trường hợp sau đây được miễn phí: Khách mời (kể cả vợ hoặc chồng, con) của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hoặc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mời với tư cách cá nhân; viên chức, nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của gia đình họ (vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi), không phân biệt loại hộ chiếu, không phải là công dân Việt Nam và không thường trú tại Việt Nam không phải nộp phí trên cơ sở có đi có lại...

Đối với những trường hợp được miễn lệ phí là trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.