Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Nội dung: Việt Hoàng, Thiết kế: Gia Hân

Việc triển khai vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang được các cơ quan liên quan “dồn sức” thực hiện. Vậy những lợi ích thiết thực đối với người bán, người mua khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?

Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền - Ảnh 1