Long An thu ngân sách nhà nước đạt trên 14.000 tỷ đồng

Theo Thanh Phong/nhandan.vn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm cho biết, địa phương đang phục hồi tăng trưởng kinh tế khá tốt, thu ngân sách 7 tháng đầu năm đạt trên 14.000 tỷ đồng, đạt hơn 80% dự toán tỉnh.

Sản xuất tại công ty may Thái Tuấn, Long An.
Sản xuất tại công ty may Thái Tuấn, Long An.

Nổi bật nhất là chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 7 tăng hơn 3% so với tháng 6/2022 và tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động thương mại phục hồi tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 7 tăng 75,9% so với cùng kỳ và tính trong 7 tháng qua tăng trên 15,7% so với cùng kỳ 2021; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch tăng 6,67% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 670 triệu USD.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong 7 tháng qua ước đạt gần 7,3%. Thu ngân sách nhà nước đạt khá cao trên 14.000 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa tăng 19,8%.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) 8% trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã xây dựng kịch bản phấn đấu cao hơn 8%; trong đó, tập trung vào công tác cải cách hành chính để đưa Long An trở lại nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh PCI.

Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết quý III/2022 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu từ 70-75% kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2022.