Lưu ý đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

PV.

(Tài chính) Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam theo mức vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Việc góp vốn được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được mở tại một ngân hàng được phép theo quy định để thực hiện các giao dịch thu chi. Trước khi có Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể việc chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày mua được ngoại tệ.

Cũng theo Thông tư, việc chuyển đổi sang tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày 22/9/2014.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9/2014.