Mạng di động nào có chất lượng 4G tốt nhất hiện nay?

Theo Tùng Linh/bizlive.vn

Mới đây Cục Viễn thông đã công bố kết quả đo kiểm 4G của một số nhà mạng tại Hà Nội. Mạng Mobifone mặc dù có tốc độ truy cập cao nhất nhưng mức độ sẵn sàng mạng vô tuyến và tỷ lệ dữ liệu rơi kém, Viettel có tốc độ chậm hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Việc đo kiểm chất lượng dịch vụ 4G của các nhà mạng do Cục Viễn thông thực hiện với 5 chỉ tiêu gồm độ sẵn sàng của dịch vụ, tỷ lệ truy cập thành công, thời gian trễ trung bình, tỷ lệ dữ liệu dữ liệu bị rơi và tốc độ tải xuống, tải lên.
Theo công bố của Cục thời gian của việc đo kiểm với mỗi mạng di động từ 7 đến 8 ngày, thực hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2017.
Cụ thể với 2 mạng được công bố kết quả đo kiểm lúc này, Mobifone cho tốc độ cao hơn với tốc độ tải xuống trung bình đạt 36,91 Mbps và tải xuống là 19, 28 Mbps. Viettel có tốc độ tải xuống là 34,9 Mbps và tải lên 16,88 Mbps. 
Thời gian trễ của Mobifone cũng thấp hơn với 1,69 giây và Viettel là 1,83 giây.
Tuy nhiên ở chỉ tiêu độ sẵn sàng của mạng vô tuyến và tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi của Viettel lại tốt hơn Mobifone. 
Viettel có độ sẵn sàng của mạng vô tuyến đạt 100%, và chỉ có 0,65% dữ liệu truyền tải bị rơi thì Mobifone chỉ đạt độ sẵn sàng 99,98% và có tới 0,74% dữ liệu bị rơi. 
Mạng di động nào có chất lượng 4G tốt nhất hiện nay? - Ảnh 1
 Kết quả đo kiểm 4G được Cục Viễn thông công bố.
Cục Viễn thông cũng cho biết kết quả đo kiểm này chỉ phản ánh chất lượng các chỉ tiêu kỹ thuật trong vùng lõi của địa bàn trong thơi gian đo kiểm. 
Trên thực tế một số chỉ tiêu chất lượng 4G được đo kiểm như tốc độ còn ảnh hưởng bởi các yếu tố như số người đang cùng sử dụng dịch vụ tại một điểm, việc tối ưu và hạ tầng của nhà mạng. 
Lúc này ngoài việc tối ưu chất lượng mạng, các nhà mạng cũng đang cạnh tranh nhau rất gay gắt về gói cước và các dịch vụ nội dung phát hành trên mạng di động của mình. Khi sự chênh lệch về chất lượng mạng không quá lớn, người dùng thường sẽ lựa nhà mạng nào có gói cước, chất lượng dịch vụ phù hợp hơn.