Mở cửa hàng quần áo, thủ tục đăng ký kinh doanh thế nào?

Theo baochinhphu.vn

Ông Nguyễn Hải Long (tỉnh Bắc Ninh) muốn mở cửa hàng kinh doanh quần áo trẻ em cao cấp, ông đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục đăng ký để đi vào hoạt động.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

Trường hợp ông Nguyễn Hải Long có nhu cầu kinh doanh cửa hàng quần áo trẻ em (quy mô nhỏ, dưới 10 lao động), đề nghị thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp ông Long có nhu cầu thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh cửa hàng quần áo trẻ em (sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên), đề nghị ông nghiên cứu các loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và thực hiện theo quy định tại Điều 21, Điều 22 hoặc Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Về biểu mẫu hồ sơ, ông Long tham khảo tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 18/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp để sử dụng các biểu mẫu phù hợp với loại hình doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể như đã nêu trên.