Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1% lương hưu

Theo Chinhphu.vn

Ông Nguyễn Văn Anh Tuấn (tỉnh Tiền Giang) tham gia chiến trường K trên 5 năm, cuối năm 2008 được giám định sức khỏe nghỉ hưu trước 10 năm. Theo cách tính của BHXH tỉnh, ông Tuấn có 28 năm 5 tháng tham gia BHXH và về hưu trước tuổi quy định là 10 năm nên tỷ lệ % để tính lương hưu đối với ông Tuấn là 62%.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ông Tuấn hỏi, BHXH tỉnh tính cho ông như vậy đúng hay sai? Nếu được bổ sung thì làm thủ tục như thế nào? Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:
Trường hợp của ông Tuấn nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí cuối năm 2008, do đó việc tính hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định của Luật BHXH năm 2006.
Tại Điều 52 Luật BHXH năm 2006 quy định: Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định nêu trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
Khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: “Khi tính mức lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều này nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.
Đối chiếu quy định nêu trên, ông Tuấn có 28 năm 5 tháng tham gia BHXH và về hưu trước tuổi quy định là 10 năm nên tỷ lệ % để tính lương hưu đối với ông Tuấn là 62% là đúng quy định (15 năm tính bằng 45%, 13,5 năm tiếp theo tính thêm 27%, nghỉ hưu sớm 10 năm trừ 10%).


Việc ông Tuấn có trên 5 năm tham gia quân đội chưa được xem xét tính hưởng BHXH, đề nghị ông Tuấn cung cấp hồ sơ và liên hệ với BHXH tỉnh Tiền Giang để căn cứ hồ sơ của ông Tuấn và quy định của chính sách tại thời điểm ông Tuấn nghỉ hưu xem xét trả lời cụ thể.