Một số hình ảnh nổi bật tại Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022

PV. (T/h)

Sáng ngày 4/1/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022. Tạp chí điện tử Tài chính giới thiệu một số hình ảnh nổi bật tại sự kiện này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022.

 

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường tại Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022.
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường tại Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022.

 

Đúng 9h00, vào thời khắc mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022.
Đúng 9h00, vào thời khắc mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022.

 

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc biểu dương những nỗ lực của UBCKNN, các Sở GDCK, VSD, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường... đã cùng tạo dựng TTCK Việt Nam ngày càng ổn định và phát triển.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc biểu dương những nỗ lực của UBCKNN, các Sở GDCK, VSD, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường... đã cùng tạo dựng TTCK Việt Nam ngày càng ổn định và phát triển.

 

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Toàn cảnh buổi Khai trương.
Toàn cảnh buổi Khai trương.