Mức đặt cược của đua ngựa, bóng đá quốc tế từ 10.000 đến 1 triệu đồng

PV.

Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế quy định rõ mức đặt cược tối thiểu và tối đa đối với mỗi cá nhân tham gia trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, mức đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1 triệu đồng trong khi mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng.

Theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP, việc tổ chức đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó do doanh nghiệp quyết định nhưng phải đảm bảo tần suất tối đa không quá 3 ngày mỗi tuần. Thời điểm kết thúc các cuộc đua ngựa, đua chó để kinh doanh đặt cược phải trước 23 giờ của ngày tổ chức đặt cược đua ngựa, đua chó.

Thời điểm bắt đầu và kết thúc nhận đặt cược phải đảm bảo các điều kiện: Đối với đặt cược đua ngựa, đua chó, thời điểm bắt đầu nhận đặt cược từ người chơi của từng cuộc đua không vượt quá 12 giờ trước khi cuộc đua bắt đầu và thời điểm kết thúc nhận đặt cược của từng cuộc đua tối thiểu là 1 phút trước khi cuộc đua đó bắt đầu.

Đối với đặt cược bóng đá quốc tế, thời điểm bắt đầu đặt cược kể từ khi Ban tổ chức sự kiện công bố lịch, địa điểm thi đấu và thời điểm kết thúc nhận đặt cược tối thiếu là 5 phút trước khi sự  kiện đặt cược đó kết thúc.