Chuyên gia kinh tế Dương Thu Trang - BIDV chi nhánh Quảng Ninh:

Mức giảm trừ gia cảnh Bộ Tài chính đề xuất cao hơn GDP bình quân đầu người

PV.

Mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân Bộ Tài chính đưa ra xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân là phù hợp với sự biến động của giá cả và thực tế đang cao hơn GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức thu nhập và chi tiêu trung bình xã hội cho năm hiện tại và một số năm về sau.

Căn cứ quy định của Luật số 26/2012/QH13, Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân để trình Chính phủ Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên mức 11 triệu đồng/tháng, tương ứng cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Chuyên gia kinh tế Dương Thu Trang.
Chuyên gia kinh tế Dương Thu Trang.

Về vấn đề này, có ý kiến cho rằng, đề xuất của Bộ Tài chính là chưa phù hợp và công bằng… Cũng có quan điểm băn khoăn rằng, tại sao Bộ Tài chính không đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công căn cứ theo GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức thu nhập và chi tiêu trung bình xã hội? 

Căn cứ số liệu Tổng cục Thống kê cung cấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại thời điểm cuối tháng 12/2019 so với thời điểm 01/7/2013 là 123,2%, tăng 23,2%, mức giảm trừ gia cảnh của Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh là có cơ sở, bởi các nguyên do sau:

- Đề xuất sửa đổi mức giảm trừ gia cảnh lần này đã được Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13. Theo đó, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với sự biến động của giá cả từ thời điểm Luật số 26/2012/QH13 có hiệu lực thi hành (01/7/2013).

- Mức giảm trừ gia cảnh Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thực tế đang cao hơn GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức thu nhập và chi tiêu trung bình xã hội cho năm hiện tại và một số năm về sau.

- Hiện Bộ Tài chính cũng đang tiến hành tổng kết đánh giá kết quả triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, nghiên cứu xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tiến hành xây dựng các Luật thuế sửa đổi (trong đó có Luật thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi) để trình các cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.

Theo đó, các chỉ tiêu khác như: GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức thu nhập và chi tiêu trung bình xã hội… tiếp tục được Bộ Tài chính đưa ra nghiên cứu, tham khảo khi sửa quy định về giảm trừ gia cảnh tại Luật thuế Thu nhập cá nhân.

(*) Ý kiến đề cập trong bài viết là của cá nhân tác giả, không phản ánh quan điểm của đơn vị tác giả công tác.