Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với thân nhân viên chức quốc phòng

Theo daibieunhandan.vn

Vừa qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn 2821/BHXH-CSYT về việc tham gia BHYT của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định 151/2016/NĐ-CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định 1315/QĐ-BHXH về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thì thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng không có chế độ BHYT được cấp mã đối tượng và mã quyền lợi hưởng BHYT cụ thể:

- Mã đối tượng được ký hiệu là “TV”;

- Mã quyền lợi được hưởng ký hiệu bằng số 4 và được hưởng các quyền lợi như sau :

+ Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT;

+ Được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

BHXH Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc thu và cấp thẻ BHYT cho đối tượng này như đối với đối tượng thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội đang tại ngũ.

Xem thêm chi tiết tại Công văn số 2821/BHXH-CSYT ngày 07/7/2017.