Mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ xã không chuyên trách

Theo Chinhphu.vn

Ông Nguyễn Thanh Vui (TP. Đà Nẵng) làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự phường, có bằng trung cấp quân sự, mức phụ cấp hiện hưởng là 1,86. Ông Vui hỏi, ông có được hưởng thêm phụ cấp hàng tháng 1,0 mức lương cơ sở theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND thành phố về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn TP. Đà Nẵng thì chức danh Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là người hoạt động không chuyên trách cấp xã và được hưởng mức phụ cấp hàng tháng cụ thể như sau:

- Mức phụ cấp hàng tháng là 1,0 mức lương cơ sở.

- Thành phố hỗ trợ thêm từ ngân sách để chi trả phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn như sau: Hỗ trợ 0,52 mức lương cơ sở đối với những người không có trình độ chuyên môn; 0,86 mức lương cơ sở đối với những người có trình độ trung cấp; 1,1 mức lương cơ sở đối với những người có trình độ cao đẳng; 1,34 mức lương cơ sở đối với những người có trình độ đại học và 1,67 mức lương cơ sở đối với những người có trình độ thạc sĩ.

Do đó, đối với trường hợp ông Nguyễn Thanh Vui, Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, có trình độ trung cấp thì được hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 1,86 mức lương cơ sở. Không được hưởng thêm mức phụ cấp theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.