Mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2023

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ.

Mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2023 - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn