Mức tăng trưởng GDP 6,6 - 6,8% năm 2019: Hài hòa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát

Theo Duy Khánh/doanhnhansaigon.vn

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV vừa thông qua Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019 (Nghị quyết). Theo đó, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 được đặt ra ở mức 6,6 - 6,8%...

Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 được đặt ra ở mức 6,6 - 6,8%... Nguồn: internet
Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 được đặt ra ở mức 6,6 - 6,8%... Nguồn: internet

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP.

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát là Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trước đó, trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, chỉ tiêu tăng GDP năm 2019 đã được tính toán trên cơ sở GDP ước thực hiện của năm 2018 đạt và vượt mức 6,7%.

Qua dự báo và cân đối của nền kinh tế cũng như tham khảo đánh giá của một số tổ chức quốc tế, Chính phủ báo cáo Quốc hội mức tăng GDP 6,6 - 6,8% cho năm 2019 là bảo đảm tính thận trọng, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, tiếp tục tạo nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội.

Về chỉ tiêu CPI, theo dự báo, sức ép lạm phát ngày càng lớn. Giá dầu thô có thể tăng, tỷ giá, lãi suất và rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng, ảnh hưởng của xung đột thương mại của một số nước. Trong khi đó lộ trình tính đúng, tính đủ theo cơ chế thị trường đối với giá điện, dịch vụ giáo dục, y tế, tăng lương tiếp tục được thực hiện. Do vậy, theo ông Vũ Hồng Thanh, chỉ tiêu tốc độ tăng CPI khoảng 4% là phù hợp.

Đánh giá về những chỉ tiêu của năm 2019, TS. Nguyễn Đức Độ - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế - giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, các chỉ tiêu mà Chính phủ đề ra là khả thi. Tuy nhiên, về tăng trưởng GDP, TS. Nguyễn Đức Độ lưu ý, mức tăng trưởng này phụ thuộc vào tình hình biến động của kinh tế thế giới. Nếu kinh tế thế giới tương đối ổn định như năm 2018 thì mục tiêu tăng GDP 6,6 - 6,8% có thể đạt được, nhưng nếu kinh tế thế giới kém đi thì việc đạt được kết quả này là khó khăn.

TS. Đinh Thế Hiển - chuyên gia kinh tế - tài chính cho rằng, các chỉ tiêu tăng trưởng Quốc hội đặt ra sẽ đạt được. Theo TS. Đinh Thế Hiển, Chính phủ cần tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp bằng cách cải thiện môi trường kinh doanh như cải cách các thủ tục hành chính, tăng sự cạnh tranh bình đẳng giữa các khu vực doanh nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

"Nếu tăng trưởng GDP chỉ dựa vào những yếu tố như thu hút FDI, đầu tư công thì mục tiêu mới đạt được một phần. Phải làm sao để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định và tăng trưởng năng lực sản xuất, tăng trưởng chất lượng sản xuất mới là điều quan trọng", TS. Đinh Thế Hiển nêu ý kiến.