Thông tư số 50/2014/TT-BTC:

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự


(Tài chính) Ngày 24/4, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

Mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự thực hiện theo Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Tiền bồi dưỡng giám định tư pháp thực hiện theo quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Cơ quan thu phí gồm: Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; Sở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 50-2014-TT-BTC.doc