Thông tư số 37/2023/TT-BTC:

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng


Ngày 7/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 37/2023/TT-BTC