Thông tư số 25/2020/TT-BTC

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính


Thông tư số 25/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/4/2020 sửa đổi Thông tư 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 25/2020/TT-BTC.