Mức thu phí sử dụng đường bộ trạm Km 2016+400 đường Hồ Chí Minh

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 135/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2016+400, đường Hồ Chí Minh.

Mức thu phí sử dụng đường bộ trạm Km 2016+400 đường Hồ Chí Minh
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31-12-2014, mức thu như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 25.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 35.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 55.000 đồng/vé/lượt; Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit là 100.000 đồng/vé/lượt; Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit 160.000 đồng/vé/lượt.  

Từ ngày 1-1-2015 đến hết ngày 31-12-2015, mức thu như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 30.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 40.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 65.000 đồng/vé/lượt; Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit là 120.000 đồng/vé/lượt; Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit 180.000 đồng/vé/lượt..

Từ ngày 1-1-2016 trở đi, mức thu như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọngdưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 35.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 55.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 80.000 đồng/vé/lượt; Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit là 140.000 đồng/vé/lượt; Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit 200.000 đồng/vé/lượt..

Đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2016+400, đường Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức các điểm bán vé tại trạm thu phí thuận tiện cho người điều khiển phương tiện giao thông, tránh ùn tắc giao thông, bán kịp thời đầy đủ các loại vé theo yêu cầu của người mua; thực hiện đăng ký, kê khai, thu, nộp, sử dụng chứng từ thu phí theo quy định; báo cáo kết quả thu phí định kỳ tháng, quý, năm về Bộ Giao thông vận tải, theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Thông tư này có hiệu lực từ 1-11-2014. Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện sau: Dự án được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.