Muôn màu "lãi lớn" của ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm

Theo Đình Vũ/nhadautu.vn

Trái với lo lắng của nhiều nhà đầu tư, một số ngân hàng đầu tiên đã hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, đặc biệt quý 2, với những con số lợi nhuận đáng lưu ý. Tuy nhiên, màu sắc lợi nhuận của các ngân hàng cũng "mỗi người một vẻ".

Một số ngân hàng đầu tiên đã hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, đặc biệt quý 2, với những con số lợi nhuận đáng lưu ý. Nguồn: internet
Một số ngân hàng đầu tiên đã hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, đặc biệt quý 2, với những con số lợi nhuận đáng lưu ý. Nguồn: internet

SaigonBank báo lãi lớn nhờ giảm trích lập dự phòng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) là ngân hàng đầu tiên báo lãi lớn trong nửa đầu năm 2020. Sau 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 125 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ 2019, hoàn thành 96% kế hoạch năm.

Trong đó, đóng góp vào lợi nhuận lớn nhất vẫn là thu nhập lãi thuần, đạt 311 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ 2019. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 16 tỷ đồng, giảm 20%. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng hơn 3 lần, đạt 17 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 150% đạt 30 tỷ đồng.

Đáng kể, để có kết quả lợi nhuận vượt bậc kể trên, trong 6 tháng đầu năm SaigonBank đã giảm được tới 86% chi phí dự phòng rủi ro xuống chỉ còn ở mức 6 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 2/2020 của ngân hàng này, tổng tài sản tính đến ngày 30/6/2020 là 20.569 tỷ đồng, giảm 10% so với cuối năm 2019. Trong đó giảm mạnh nhất là tiền gửi tại các TCTD khác, giảm hơn 1.400 tỷ đồng, sau đó là cho vay khách hàng giảm 3% còn 14.037 tỷ đồng. Huy động khách hàng 6 tháng đầu năm 2020 tăng nhẹ thêm 2% lên mức 15.981 tỷ đồng. 

Tổng tài sản giảm nhưng khoản mục tài sản có khác lại tăng mạnh thêm gần 25% lên mức 432 tỷ đồng. Trong đó các khoản phải thu tăng; lãi phí phải thu đều tăng mạnh thêm lần lượt 45% và 33%.

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn của ngân hàng đến 30/6 tăng mạnh gấp 2,4 lần so với cuối năm 2019 lên mức 2.844 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là cam kết giao dịch ngoại hối ở mức 2.436 tỷ đồng.

Trong BCTC quý 2/2020, SaigonBank không có bản thuyết minh chi tiết nên không rõ mức nợ xấu cụ thể của ngân hàng đến thời điểm hiện tại.

Vietcombank báo lãi gần 11.000 tỷ đồng, nợ xấu tăng

BCTC quý 2/2020 của Vietcombank cho biết, quý 2 lợi nhuận của ngân hàng đạt 5.759 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2019 nhờ giảm mạnh chi phí hoạt động và giảm trích lập dự phòng rủi ro.

Cụ thể, trong quý 2/2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm 5,9% xuống còn 8.077 tỷ đồng; lãi từ dịch vụ tăng 7,5% so với cùng kỳ, đạt 1.156 tỷ đồng; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 17,3% đạt 821 tỷ đồng; lãi từ chứng khoán kinh doanh tăng 75,8% đạt 33 tỷ; thu nhập góp vốn mua cổ phần tăng 122% đạt 360 tỷ đồng.

Vietcombank cũng đã tiến hành thắt chặt chi phí hoạt động trong quý 2/2020 làm cho khoản chi phí này giảm tới 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3.118 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro cũng được ngân hàng này kiềm chế, chỉ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019, ở mức 1.856 tỷ đồng, khác hẳn so với quý 1 vừa qua.

Nhờ những hoạt động kể trên, kết quả lợi nhuận trước thuế quý 2/2020 của Vietcombank đạt 5.759 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.981 tỷ đồng, giảm 2,85% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Vietcombank giảm 3,11% so với đầu năm xuống còn hơn 1,18 triệu tỷ đồng, chủ yếu do ngân hàng giảm cho vay các tổ chức tín dụng khác. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 4,9% trong 6 tháng, đạt hơn 770.000 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 5,7%, đạt 981.218 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, đến cuối tháng 6, nợ xấu của Vietcombanj đã tăng thêm 630 tỷ đồng so với đầu năm, nâng tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay lên 0,83% từ mức 0,79%. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) và nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng khá mạnh, lần lượt 58% và 56%. Ngoài ra, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tăng gấp 3 lần so với đầu năm lên hơn 7.700 tỷ đồng.

Sacombank: Thu nhập lãi thuần tăng đột biến

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020, ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng 10% lên mức 440 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm ngân hàng này đạt 1.428 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong quý 2/2020, thu nhập lãi thuần của Sacombank tăng mạnh thêm 30,42%, đạt 2.637 tỷ đồng. Nhờ vậy, dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 2 tăng mạnh thêm 86% lên mức 1.147 tỷ đồng thì lợi nhuận vẫn tăng trưởng tốt. Lũy kế 6 tháng thu nhập lãi thuần đạt 5.477 tỷ đồng, tăng 22,2%.

Trong quý 2, các mảng kinh doanh khác của Sacombank tỏ ra kém hiệu quả, lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 6% xuống còn 697 tỷ đồng; hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 50 tỷ; đáng lưu ý là thu nhập từ hoạt động khác (chủ yếu từ xử lý nợ) chỉ đạt 110 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến cuối tháng 6/2020, tổng tài sản của Sacombank đạt 481.898 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng gần 5% đạt 310.695 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng tăng 6,33% đạt 426.236 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng tại ngày 30/6 của Sacombank con số tuyệt đối là 6.682 tỷ đồng, tăng tăng gần 17%; tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,94% lên 2,15%. Nợ xấu tăng ở tất cả các nhóm, tăng mạnh nhất là nợ nhóm 3, tăng 2,8 lần lên 851 tỷ đồng; nợ nhóm 5 tăng 5,2% lên mức 5.288 tỷ đồng, chiếm tới 79% tổng nợ xấu.

Bac A Bank lợi nhuận giảm, nợ xấu tăng

Theo BCTC quý 2 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), lợi nhuận trước thuế quý 2 của ngân hàng đạt 175 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 353 tỷ đồng, giảm 19%, hoàn thành 50,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020. 

Đóng góp chính vào lợi nhuận 6 tháng đầu năm của BacABank vẫn là hoạt động tín dụng với khoản lãi 952 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng ở mức 502 tỷ đồng, tăng 5,2%. Chi phí dự phòng tăng mạnh tới 45,6%, lên 166 tỷ đồng. Điều này khiến ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 110,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,82% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 74 nghìn tỷ đồng, tăng 1,48%.

Tín dụng tăng trưởng yếu nhưng ngân hàng lại đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành trong 6 tháng đầu năm. Mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, chứng khoán nợ do các TCTD phát hành tăng 11,8%, lên mức 7.124 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 6 đạt gần 84,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,65% so với đầu năm.

Về nợ xấu, tính đến cuối tháng 6, ngân hàng đang có tổng cộng 594 tỷ đồng nợ xấu, tăng 18,6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 0,8% tổng cho vay từ mức 0,69% hồi đầu năm.

Kienlongbank giảm trích lập dự phòng lợi nhuận vẫn giảm

BCTC hợp nhất quý 2/2020 của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này trong quý vừa qua giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 45 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đều ghi nhận giảm. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận quý 2 đạt 254 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 11% xuống còn 16 tỷ; lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 33% chỉ đạt 10 tỷ. Hoạt động khác cũng ghi nhận giảm lãi 70%, còn 3 tỷ đồng. Duy chỉ có hoạt động chứng khoán đầu tư có tăng trưởng dương, đạt 38 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 2 Kienlongbank đã giảm mạnh chi phí  dự phòng rủi ro tín dụng tới 55% so với cùng kỳ năm 2019 xuống chỉ còn 10 tỷ đồng. Điều này làm cho lợi nhuận quý 2 'đẹp' hơn. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Kienlongbank vẫn chỉ đạt 103 tỷ, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản của Kienlongbank tính đến ngày 30/6 đạt 55.425 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 2%, đạt 34.146 tỷ đồng; tiền gửi tại các TCTD khác tăng mạnh thêm 23% lên mức 12.217 tỷ đồng. Khoản mục tài sản có khác tăng 13% lên mức 2.128 tỷ đồng. Các khoản phải thu, lãi phí phải thu đang chiếm 3,2% tổng tài sản của ngân hàng.

Tiền gửi của khách hàng tính đến 30/6 tăng 10,4% đạt 36.249 tỷ đồng.

Nợ xấu của Kienlongbank cho thấy những con số đáng lo ngại. Cụ thể, đến cuối tháng 6, tổng nợ xấu là 2.249 tỷ đồng, gấp 6,5 lần so với đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 5 là 2.145 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần, chiếm 95% nợ xấu.

Theo thuyết minh BCTC của ngân hàng, nguyên nhân tăng nợ xấu là do ghi nhận gần 1.900 tỷ đồng dư nợ các khoản vay đối với một nhóm khách hàng với tài sản đảm bảo là cổ phiếu của Sacombank được phân loại nợ nhóm 5 theo quyết định của NHNN. Kienlongbank đã rao bán số cổ phiếu này kể từ đầu năm đến nay nhưng vẫn chưa thành công.