Năm 2011: Đề xuất “rót” gần 5.200 tỷ đồng ngân sách cho tập đoàn, tổng công ty

Theo VnEconomy

Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 và dự kiến kế hoạch 2011 vừa được Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội. Theo đó, cân đối vốn ngân sách cho 5 tập đoàn, tổng công ty 91 trong năm tới dự kiến là 5,18 nghìn tỷ đồng, tăng thêm 235 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2010.

So với tổng số 152 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương..., vốn ngân sách bố trí cho các tập đoàn, tổng công ty chiếm khoảng 3,4%.

Cấu thành cho con số gần 5,2 nghìn tỷ đồng kể trên, vốn trong nước dự kiến là 4,08 nghìn tỷ đồng và vốn nước ngoài là 1,1 nghìn tỷ đồng. Có 5 tập đoàn, tổng công ty được thu xếp vốn ngân sách trong kế hoạch năm 2011, bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Trong nhóm doanh nghiệp nhà nước này, nguồn vốn lớn nhất được bố trí cho Petro Vietnam, với mức 3,5 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 67,6% tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước phân bổ cho các tập đoàn, tổng công ty. Dù con số này không thay đổi so với chỉ tiêu tương ứng tại kế hoạch năm 2010, nhưng mới tương đương 1/2 nhu cầu của ngành dầu khí, cũng báo cáo của Chính phủ cho biết.

Liên quan đến số vốn ngân sách đầu tư trở lại của Tập đoàn Dầu khí, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết thêm, thu từ dầu thô năm 2011 dự kiến đạt 66,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn chút ít so với ước thực hiện năm nay (năm 2010 ước đạt 66,3 nghìn tỷ đồng).

Tuy nhiên, cũng nguồn tin trên trích báo cáo Chính phủ cho rằng, sản lượng dầu thô khai thác năm 2011 dự kiến chỉ đạt 14,02 triệu tấn, giảm khoảng 4,4% so với ước thực hiện năm 2010; trong khi giá bình quân chỉ ở mức 73 USD/thùng, tương đương mức giá năm nay.

Với các tập đoàn, tổng công ty khác, VNPT dự kiến được bố trí 60 tỷ đồng để chi đầu tư xây dựng tập trung trong năm tới, không tăng so với năm 2010. VNR được ngân sách bố trí 1,334 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 260 tỷ đồng, vốn ngoài nước 1,074 nghìn tỷ đồng; EVN được phân bổ mức 215 tỷ đồng; Vinalines dự kiến được bố trí 71 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước 45 tỷ đồng, vốn ngoài nước 26 tỷ đồng.