Năm 2013, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt “vươn ra biển lớn”

Theo Bản tin Bảo Việt

(Tài chính) Năm 2013 đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt với sự ra đời của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED). Đây là lần đầu tiên Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt phát triển một sản phẩm hướng tới đối tượng khách hàng đại chúng với mục tiêu cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đầu tư đa dạng, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty nói riêng và Bảo Việt nói chung.

Năm 2013, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt “vươn ra biển lớn”
Bên cạnh việc phát triển sản phẩm mới thành công, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan năm 2013. Nguồn: internet

Tháng 1/2014, Quỹ BVFED đã chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập Quỹ sau khi huy động thành công 71,3 tỷ đồng từ gần 140 nhà đầu tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm mới thành công, trong năm 2013, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt cũng đã đạt được kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh. Tổng tài sản quản lý của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 ước đạt 20.276 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2012.

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 12,5 tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch đề ra. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty đạt 25,1%, đây là chỉ tiêu được đánh giá cao khi so sánh với nhiều công ty quản lý quỹ trên thị trường.

Trước bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều diễn biến phức tạp trong năm 2013, hoạt động đầu tư cho các danh mục của khách hàng đã được Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt triển khai trên nguyên tắc cẩn trọng và linh hoạt nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho nguồn vốn ủy thác. Kết quả đầu tư của các danh mục tính đến cuối năm 2013 đều đạt cao hơn so với kỳ vọng của khách hàng.

Các mảng hoạt động khác cũng được Công ty chú trọng đầu tư nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Cụ thể, Công ty đã chủ động tăng cường hoạt động quản lý rủi ro cho các danh mục của khách hàng bằng cách thiết lập và đưa vào vận hành thường xuyên hệ thống quản lý rủi ro và đánh giá hoạt động theo chuẩn mực quốc tế. Dự án đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin cũng đã được đẩy mạnh triển khai trong năm 2013 và dự kiến sẽ hoàn thành sớm trong năm 2014. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú trọng triển khai, cụ thể hiện nay Công ty đã có 4 cán bộ đạt chứng chỉ CFA.

Có thể nói những kết quả nêu trên sẽ là tiền đề để Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt tiếp tục giữ vững đà phát triển và tạo sự bứt phá trong năm 2014. Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, ông Bùi Tuấn Trung cho biết: “Cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, hy vọng hoạt động đầu tư năm 2014 sẽ thuận lợi hơn, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng trưởng vững chắc, niềm tin của nhà đầu tư được củng cố tạo tiền đề cho sự phát triển của các quỹ đầu tư cũng như các công ty quản lý quỹ trong đó có Baoviet Fund. Sang năm mới, Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt - BVFED sẽ chính thức đi vào hoạt động, tôi tin tưởng rằng Quỹ sẽ mang lại hiệu quả tốt cho các nhà đầu tư, ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn nữa."