Năm 2014, ngành Tài chính đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Sáng ngày 14/1/2015, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2014. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tham dự, chủ trì hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể. Nguồn: internet
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể. Nguồn: internet

Tăng thu, tiết kiệm chi, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 của ngành Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã thông báo toàn diện về những điểm sáng đã làm được của toàn ngành, cũng như những nhiệm vụ chưa hoàn thiện trong năm 2014, đồng thời nêu rõ mục tiêu, phương hướng và giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho ngành Tài chính năm 2015.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính hoàn thành khá toàn diện là  việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính năm 2014. Trên cơ sở các đề án Bộ Tài chính trình, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, ban hành, trình Quốc hội 35 luật, nghị định, nghị quyết, quyết định...

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã điều hành quyết liệt thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với khả năng thu. Kết quả, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) ước khoảng 858.053 tỷ đồng, bằng 109,6% dự toán (tăng 75.353 tỷ đồng), bằng 101,4% so với báo cáo Quốc hội; đảm bảo giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã cho phép điều chỉnh là 5,3%GDP.

Điểm sáng nổi bật tiếp theo là ngành Tài chính đã thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đi đôi với hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tính đến nay 63/63 cục thuế và trên 300 chi cục thuế đã triển khai hệ thống khai thuế qua mạng. Số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử trên toàn quốc tăng từ 65% lên 95%. Thời gian nộp thuế của doanh nghiệp giảm được 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm. Khi Luật sửa đổi một số điều của các luật thuế có hiệu lực (1/1/2015) sẽ giảm thêm được 80 giờ, từ 247 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm.

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ, cùng với việc thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu. Đến nay, đã triển khai áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc. Đồng thời, triển khai áp dụng Cơ chế hải quan một cửa quốc gia góp phần rút ngắn thời gian để hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam thông quan qua biên giới giảm xuống đáng kể, từ 21 ngày xuống còn 17 ngày đến 17,5 ngày.

Đã lắp đặt 11 hệ thống máy soi container không thu phí, cho hầu hết các cửa khẩu hoặc địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại các địa bàn trọng điểm có lưu lượng hàng hóa lớn; triển khai trên diện rộng hệ thống thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN với 4 hệ thống ngân hàng thương mại cho hơn 700 KBNN cấp huyện. Triển khai thành công thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách tại 45 đơn vị KBNN cấp tỉnh đang có tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại.

thu truong vu thi mai

Thứ trưởng Vũ Thị Mai trình bày báo cáo tổng kết năm 2014. Nguồn: internet

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn yêu cầu toàn ngành chú trọng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.  

Trong đó Thứ trưởng nhấn mạnh đến yêu cầu tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về NSNN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu chi NSNN năm 2015 đã được Quốc hội quyết định. Tiếp tục cơ cấu lại NSNN, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia, đảm bảo an ninh tài chính, góp phần tích cực tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng hợp lý; đảm bảo an sinh xã hội và công tác đối ngoại trong tình hình mới; ....

Đi đôi với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ nợ Chính phủ, nợ công, nợ quốc gia, bảo đảm nợ trong giới hạn an toàn, góp phần nâng cao hệ số tín nhiệm của quốc gia và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát. Minh bạch, công khai hóa trong công tác quản lý, điều hành giá.

Tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tăng cường chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước. Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của DNNN theo quy định.

Khẩn trương triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ công. Các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị đủ các điều kiện để thực hiện lộ trình chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường làm cơ sở để giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công ngay từ năm 2015; góp phần đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ.

Tiếp tục phát triển thị trường vốn, TTCK ổn định, minh bạch, an toàn; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu, triển khai đồng bộ các Đề án tái cấu trúc và phát triển TTCK, thị trường bảo hiểm; nâng cao khả năng huy động vốn qua thị trường; tăng cường công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm, để thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, an toàn. Điều hành lãi suất trái phiếu Chính phủ linh hoạt, phù hợp với điều hành chính sách tiền tệ, diễn biến thị trường, đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho NSNN.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của ngành nhằm nâng cao hiệu quả của cơ quan tài chính các cấp. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành và tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính.

ký giao ước 

 Các đơn vị  ký giao ước thi đua năm 2015. Nguồn: internet

Cũng tại hội nghị, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đóng góp vào thành công chung của toàn ngành trong năm 2013.

Bộ Tài chính cũng phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015 của cơ quan Bộ Tài chính.

Theo đó, với khẩu hiệu hành động là “Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển ngành Tài chính, đoàn kết sáng tạo đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2015 và cả giai đoạn 2011-2015”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao.