Năm 2017 Eximbank đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Thanh Sơn

Năm tài chính 2017 vừa kết thúc, các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của năm 2017 Eximbank đều đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng gấp hơn 2.5 lần năm 2016 và đạt trên 169% kế hoạch.

Eximbank đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2017. Ảnh Eximbank
Eximbank đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2017. Ảnh Eximbank

Theo chia sẻ của ông Lê Văn Quyết, Tổng Giám đốc Eximbank, với những kết quả tích cực về mặt tài chính, trong năm 2017, Eximbank cũng đã hoàn tất quá trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tín dụng nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn vốn của Ngân hàng Nhà nước tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững trong tương lai. Đồng thời, tình trạng lỗ lũy kế và cảnh báo giao dịch mà Sở Giao dịch Chứng khoán áp đặt trên cổ phiếu EIB suốt hai năm qua sẽ sớm được gỡ bỏ.        

Bước sang năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản từ kết quả hoạt động năm 2017, Eximbank vẫn tiếp tục phải tập trung giải quyết những thách thức, tồn đọng từ nhiều năm trong quá trình tái cơ cấu để lành mạnh hóa hoạt động, cụ thể:

Thứ nhất, cải thiện khả năng sinh lời thông qua việc tập trung xử lý nợ xấu và những tài sản tồn đọng không sinh lời quy mô lớn tiếp tục là những ưu tiên hàng đầu của toàn hệ thống.

Thứ hai, tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng tổng tài sản thông qua việc triển khai mở rộng mạng lưới hoạt động tại những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển để mở rộng cơ sở khách hàng, từng bước thu hẹp khoảng cách thị phần với các đổi thủ cạnh tranh.

Thứ ba, triển khai đồng bộ dự án New Eximbank ở mọi cấp để nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, hiệu quả hoạt động và năng suất lao động trong toàn hệ thống.

Trong năm 2017, Eximbank có công bố dự án “New Eximbank” về việc triển khai tái cấu trúc nội bộ với sự hỗ trợ từ đối tác lSumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Mục tiêu của dự án là đưa Eximbank giành lại vị thế dẫn đầu thị trường về tài chính thương mại, tăng cường năng lực giải pháp cũng như xây dựng được cơ sở khách hàng vững chắc gồm các tập đoàn lớn và FDI.