Năm 2022, ngành Nông nghiệp tăng 2,88%

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Ngành Nông nghiệp tăng 2,88%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế đất nước.

Năm 2022, ngành Nông nghiệp tăng 2,88% - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn