Nâng cao chất lượng công tác pháp chế ngành Hải quan

Theo báo Hải quan

Ngày 24/10, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Đoàn công tác thực hiện Đề án 55 của Bộ Tài chính do Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng cục Hải quan về việc kiện toàn và tăng cường năng lực các tổ chức pháp chế ngành Hải quan để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới theo Nghị định 55 năm 2011 của Chính phủ.

Nâng cao chất lượng công tác pháp chế ngành Hải quan
Quảng cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Tổng cục Hải quan có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái và đại diện lãnh đạo một số vụ, cục chức năng thuộc Tổng cục Hải quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh: Ngành Hải quan luôn xác định vai trò hết sức quan trọng của công tác pháp chế trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác pháp chế, cũng như các tổ chức pháp chế trong Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái cũng bày tỏ mong muốn Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa đối với công tác pháp chế của ngành Hải quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Phùng Thị Bích Hường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) cho biết, thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Đề án “Kiện toàn và tăng cường năng lực các tổ chức pháp chế ngành Hải quan để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới theo quy định tại Nghị định 55” (gọi tắt là Đề án 55) theo Quyết định 2944/QĐ-BTC ngày 6-12-2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành một số văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều công việc liên quan.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã tiến hành tổng khảo sát tình hình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nguồn nhân lực làm công tác pháp chế tại các cục hải quan địa phương; nghiên cứu, đề xuất việc kiện toàn bộ máy làm công tác pháp chế ngành Hải quan (ở Tổng cục và các cục hải quan địa phương); xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2012-2015...

Kết quả kiểm tra, khảo sát cho thấy, hầu hết các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế được quy định tại Nghị định 55 đã được Tổng cục Hải quan tổ chức triển khai thực hiện.

Tại các cục hải quan và chi cục hải quan, các chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế cũng được tổ chức triển khai đầy đủ. Tuy nhiên, việc triển khai tại các địa phương còn do nhiều đơn vị cùng thực hiện, do đó việc triển khai còn gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định.

Để kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế ngành Hải quan trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan đã kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm, tạo điều kiện một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, đặc biệt là kiện toàn tổ chức pháp chế tại các đơn vị hải quan địa phương; quan tâm đến công tác đào tạo; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức pháp chế của Ngành cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới…

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nội dung công việc đã được Tổng cục Hải quan thực hiện sau khi có Nghị định 55 và Đề án 55, đặc biệt là việc chuẩn bị báo cáo được tiến hành công phu, chất lượng.

Chia sẻ về một số kinh nghiệm trong việc  tổ chức thực hiện Nghị định 55 và Đề án 55, ông Nghĩa cho rằng, yếu tố hết sức quan trọng không thể thiếu chính là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị; bên cạnh đó công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Ngành cũng hết sức cần thiết; ngoài ra, mỗi cá nhân được giao nhiệm vụ cũng phải có nhận thức đúng đắn và thể hiện trách nhiệm cao trong thực hiện…