Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành kho bạc Nhà nước

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Sáng ngày 14/10/2014, tại Nghệ An, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra chuyên ngành KBNN năm 2014 khu vực phía Bắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kiểm tra góp phần nâng cao nghiệp vụ và quản lý nội bộ trong toàn hệ thống KBNN. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Quốc Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Hằng, cùng sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức trong ngành thanh tra của 33 đơn vị KBNN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ tỉnh Quảng Trị trở ra).

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành kho bạc Nhà nước
Toàn cảnh hội nghị. Nguồn mof.gov.vn
Trong những năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra KBNN đã khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong sự phát triển ngày càng vững mạnh của hệ thống KBNN. Đây là công cụ giám sát mọi mặt các hoạt động nghiệp vụ KBNN, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của KBNN các cấp. Bên cạnh đó, hệ thống thanh tra, kiểm tra KBNN còn là đầu mối giúp lãnh đạo KBNN các cấp trong công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở…

Trước yêu cầu đổi mới, cải cách và hiện đại hóa của ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý tài chính, ngân sách, hệ thống KBNN đã được Chính phủ, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ mới là thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Theo đó, hệ thống KBNN ngoài việc tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trong hệ thống KBNN, còn tiến hành hoạt động thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng ngân sách và các chủ đầu tư. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi rất cao về trình độ năng lực và trách nhiệm thực thi công vụ (từ cán bộ công chức làm công tác thanh tra đến Lãnh đạo đơn vị KBNN các cấp). Nhằm kịp thời tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của công tác thanh tra chuyên ngành KBNN, Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN (theo Quyết định số 2456/QĐ-BTC, ngày 24/9/2014) và Quyết định số 777/QĐ-KBNN của Tổng giám đốc KBNN về ban hành Quy trình thanh tra chuyên ngành KBNN.

Hội nghị Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành KBNN được diễn ra trong 3 ngày (từ 14/10–16/10) với nhiều chuyên đề mang tính chuyên sâu, là nơi các nhà quản lý, các cán bộ, công chức làm công tác Thanh tra trong hệ thống KBNN tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm về nghiệp vụ quản lý thu ngân sách nhà nước (TCS) qua KBNN; Nghiệp vụ thanh toán song phương điện tử tập trung và mở rộng thanh toán liên ngân hàng; Kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN… Bên cạnh đó, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để phổ biến những điểm mới trong Luật khiếu nại, tố cáo, xử phạt hành chính trong lĩnh vực KBNN, công tác phòng chống tham nhũng. Đặc biệt là phổ biến các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN và Quyết định của Tổng Giám đốc KBNN về ban hành Quy trình thanh tra chuyên ngành KBNN... nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm hoạt động thanh tra chuyên ngành trong hệ thống KBNN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Quốc Vinh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trên toàn hệ thống KBNN trong thời gian qua, Thanh tra chuyên ngành KBNN đã góp phần quan trọng vào việc duy trì sự ổn định và phát triển của toàn hệ thống KBNN, giúp lãnh đạo KBNN các cấp nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý nghiệp vụ, quản lý nội vụ của các đơn vị trong toàn hệ thống để từ đó đưa ra các quyết định quản lý kịp thời, chính xác.

Phó Tổng giám đốc đề nghị: Hội nghị cần tập trung cao nhất thời gian, trí tuệ cho việc tiếp thu những nội dung cơ bản để nắm vững kiến thức nghiệp vụ, cần chủ động nghiên cứu, trao đổi những nội dung còn vướng mắc trong thực tế tại cơ sở để có sự thống nhất về nhận thức và triển khai công việc tại đơn vị. Đối với Lãnh đạo KBNN các tỉnh, thành phố cần tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắ về những vấn đề trong công tác điều hành, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra sao cho phù hợp, hiệu quả để hoạt động thanh tra, kiểm tra thật sự là công cụ hữu hiệu, sắc bén phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao.

Đại diện lãnh đạo KBNN mong muốn đội ngũ làm công tác thanh tra trong hệ thống KBNN tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các nội dung tại Hội nghị để nâng cao kỹ năng phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại cơ sở và triển khai thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành KBNN đã được Chính phủ, Bộ Tài chính giao theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đặt ra. Qua đó góp phần nâng cao vị thế của KBNN nói chung và Thanh tra KBNN nói riêng, đồng thời để công tác thanh tra, kiểm tra KBNN ngày càng có chất lượng hơn, thực sự là công cụ cho việc đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động KBNN; cho sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống KBNN./.