Nâng cao chất lượng thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện nghiêm túc 5 nhóm công việc để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu mà ngành Hải quan đặt ra trong "Tuyên ngôn phục vụ khách hàng".

 Nâng cao chất lượng thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh

Theo đó, Tổng cục trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp biết và ủng hộ ngành Hải quan triển khai "Tuyên ngôn phục vụ khách hàng".

Đồng thời, công khai, minh bạch quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp giám sát, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc "Tuyên ngôn phục vụ khách hàng" tới toàn thể cán bộ công chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đặc biệt tại những đơn vị tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa nhằm đơn giản hóa, tạo thuận lợi về thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, tiến tới mở rộng nội dung cam kết, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.

Tổ chức nghiên cứu báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện "Tuyên ngôn phục vụ khách hàng" và Báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp năm 2012; rà soát các vấn đề yếu kém, hạn chế của đơn vị… để có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phù hợp.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan.

Ngày 9/2/2011, Tổng cục Hải quan đã ban hành "Tuyên ngôn phục vụ khách hàng", đưa ra phương châm hành động “Chuyên nghiệp-Minh bạch-Hiệu quả” và nhiều cam kết cụ thể trong giải quyết thủ tục hải quan đối với khách hàng.