Nâng cao kiến thức cho cán bộ về kiểm soát hoạt động chuyển giá

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Từ ngày 23 đến 25/4/2013, tại Hà Nội, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức khóa học bồi dưỡng kiến thức kiểm soát hoạt động chuyển giá cho 60 học viên là cán bộ công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Nâng cao kiến thức cho cán bộ về kiểm soát hoạt động chuyển giá
Toàn cảnh lớp học

PGS., TS. Đỗ Đức Minh - Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính phát biểu, đây là lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm soát hoạt động chuyển giá lần thứ ba được trường tổ chức từ đầu năm đến nay. Trước đó, 02 lớp cũng đã được tổ chức tại hai tỉnh Đồng Nai và Quảng Bình.

Khóa học sẽ trang bị kiến thức các phương pháp xác định giá chuyển nhượng trong các giao dịch liên kết; kỹ năng kiểm soát hoạt động chuyển giá kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam…, phục vụ thiết thực cho công tác nghiệp vụ thuế, hải quan…

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính sẽ tổ thức khoảng 20 lớp bồi dưỡng chuyên ngành, cập nhật kiến thức kinh tế - tài chính cho đối tượng cán bộ, viên chức thuộc và trực thuộc ngành Tài chính tại nhiều địa phương trong cả nước.